News2018年日本假期交易时间安排(北京时间)(9月17日)

兹因2018917日(星期一)为日本假期关系,本公司之交易作出如下安排:

 

商品

917日(星期一)

918日(星期二)

日经225

休市

正常交易

 

       

由此给您带来不便,敬请谅解!感谢您一直以来对信资国际的支持和肯定。

                                                                             

特此通告

信资国际    

2018912