News2018年香港特别行政区成立纪念日翌日交易时间安排

兹因201872日(星期一)为香港特别行政区成立纪念日翌日关系,本公司将暂停中国国内所有客户的出金申请,并将于73日恢复所有出金及服务。入金服务或会受到假期影响,未能即日处理到帐。商品交易作出如下安排:

 

商品

72日(星期一)

73日(星期二)

HK50

全日休市

正常交易

 

          

由此给您带来不便,敬请谅解!感谢您一直以来对 信资国际 的支持和肯定。

 

                                                                             

特此通告

信资国际

2018626